Odkryj korzyści płynące z outsourcingu

Nasza specjalizacja to:

  outsourcing personalny
 1. 1. Rekrutacja i selekcja pracowników, w szczególności
  •     >  rekrutacja handlowców, przedstawicieli, sprzedawców
  •     >  rekrutacja menadżerów
  •     >  rekrutacja specjalistów
 2. 2. Doradztwo personalne
 3. 3. Outsourcing procesu rekrutacji
 4. 4. Outsourcing sił sprzedaży
 5. 5. Leasing pracowników

Recruitment Process Outsourcing - zalety współpracy z agencją rekrutacyjną

W dobie wzrastającej konkurencji rynkowej oraz postępującej specjalizacji coraz bardziej korzystnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw staje się zlecanie procesów biznesowych wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym. Usługi zlecane na zewnątrz mogą obejmować szeroki wachlarz działań, w tym dobór personelu, szkolenia, doradztwo i konsulting, usługi outplacementu, badania oraz wsparcie merytoryczne w innych procesach organizacji.

Nie od dziś menadżerowie jak i właściciele firm mają świadomość, że celem doboru (rekrutacji i selekcji) kandydatów jest skuteczna obsada stanowisk właściwymi ludźmi. Spytamy dlaczego tak jest? Odpowiedź jest jedna - ponieważ właściwi pracownicy podejmują z reguły trafne decyzje, które pozwalają szybciej osiągać założone cele i wyniki, co w końcowym rozrachunku prowadzi do skutecznej realizacji misji firmy, pozwala zatem firmie rozwijać się i wzrastać. W małych i średnich przedsiębiorstwach na szczególną uwagę zasługuje zlecenie procesu rekrutacji i selekcji profesjonalnej agencji rekrutacyjnej lub agencji doradztwa personalnego.

outsourcing personalny

Po pierwsze specjaliści – eksperci
Zlecenie usług rekrutacyjnych wyspecjalizowanym agencjom doradztwa personalnego w dłuższej perspektywie czasowej przynosi potencjalnemu klientowi wymierne korzyści. Warto zwrócić uwagę, że podmioty takie mają z reguły ugruntowane doświadczenie biznesowe oraz właściwą sieć kontaktów. Ponadto firmy rekrutacyjne w swych szeregach zatrudniają specjalistów, ekspertów dysponujących właściwą bazą wiedzy oraz profesjonalnymi narzędziami diagnostycznymi, uprawniającymi do tworzenia rankingu kandydatów do pracy i wyłonienia tych najlepszych.

Po drugie wzajemne zaufanie – długofalowa współpraca
Współdziałanie z agencją rekrutacyjną z góry zakłada długofalowy charakter takich działań. Chodzi o zbudowanie trwałych relacji i pozyskanie zaufania klienta. Z drugiej zaś strony odpowiedzialność za kompleksowe przeprowadzenie rekrutacji, której końcowym efektem ma być obsada stanowiska właściwym pracownikiem, leży w tym przypadku po stronie firmy rekrutacyjnej. Dlatego nie bez znaczenia jest jak najlepsze poznanie oczekiwań klienta - firmy zlecającej rekrutację i selekcję kandydatów. Pozwala to w efekcie na wyszukanie kandydata na pracownika, który w optymalnym stopniu odpowiada przedstawionemu profilowi stanowiska.

Po trzecie redukcja kosztów i czasu obsady stanowiska
W wielu sytuacjach zlecenie usług rekrutacyjnych zmniejsza koszty rekrutacji jak i czas oczekiwania na obsadę danego stanowiska. Częstokroć zdarza się, że firma decyduje się na obsadę stanowisk w określonym przypadku - powstaje nowy wydział czy komórka, konieczna jest zmiana personelu na skutek transferów międzystanowiskowych, bądź po prostu firma jest w zalążku i ma niewielkie doświadczenie w tym zakresie. W małych i średnich przedsiębiorstwach często nieopłacalne staje się utrzymywanie kosztownych, często mocno zhierarchizowanych działów personalnych, które są zorientowane etatowo, a nie zadaniowo. Dziś konkurencyjność, wzrost przychodów i redukcja kosztów stają się konieczne jako priorytety działania dla przedsiębiorców. Dlatego właśnie poprzez zlecenie usług rekrutacyjnych na zewnątrz właściciel biznesu lub przełożony zostaje w znacznym stopniu odciążony i może skupić się na merytorycznym trzonie swoich zadań. Mówiąc innymi słowy współdziałanie z agencją rekrutacyjną w tym zakresie ułatwia proces organizacji pracy oraz zwiększa efektywność na głównej płaszczyźnie działalności firmy.

Po czwarte za wykonanie usługi odpowiada agencja rekrutacyjna
Z reguły potrzeby zatrudnieniowe w firmie pojawiają się w sposób cykliczny. W przypadku zlecenia usług rekrutacyjnych na zewnątrz firmy nad całością rekrutacji zawsze czuwa firma zewnętrzna prowadząca usługi rekrutacyjne, która odpowiada za jakość i zarządza całym procesem rekrutacji i selekcji pracowników: począwszy od opracowania opisu stanowiska i profilu idealnego kandydata poprzez pozyskiwanie ofert kandydatów do pracy, analizę treści zgromadzonych aplikacji i dokonanie selekcji kandydatów przy zastosowaniu właściwych metod i narzędzi rekrutacyjnych, aż po wyłonienie właściwej osoby i przedstawienie jej klientowi.

Po piąte możliwość elastycznego korzystania z zasobów
Inną ważną zaletą zlecenia rekrutacji i selekcji firmie doradztwa personalnego jest możliwość elastycznego korzystania z pozyskanych zasobów. Poprzez takie spectrum działań klient i jego firma mają gwarancję, że ich cele zostaną osiągnięte niewspółmiernie szybciej, ponieważ zatrudnieni pracownicy będą posiadać właściwe kompetencje techniczne, umysłowe oraz interpersonalne, ale przede wszystkim będą identyfikować się z ideą i misją firmy.

Talent Select Doradztwo Personalne
tel. +48 32 445 05 88
faks +48 32 445 05 90
kom. +48 508 138 508

Wyślij zapytanie:

rekrutacja programisty