Odkryj, jakie korzyści przynosioutsourcing dla firma taka jak Twoja.

Nasza specjalizacja to:

  assesment center
 1. 1. Rekrutacja i selekcja pracowników, w szczególności
  •     >  rekrutacja handlowców, przedstawicieli, sprzedawców
  •     >  rekrutacja menadżerów
  •     >  rekrutacja specjalistów
 2. 2. Doradztwo personalne
 3. 3. Outsourcing procesu rekrutacji
 4. 4. Outsourcing sił sprzedaży
 5. 5. Leasing pracowników
 6. 6. Assessment Center / Development Center

Rekrutacja metodą Assessment Center przez doradztwo personalne

Jeżeli kandydat przeszedł już rozmowy rekrutacyjne w agencji doradztwa personalnego lub bezpośrednio w firmie, ale chcemy mieć pewność, że na pewno poradzi sobie na powierzonym stanowisku - po przebyciu tych dwóch etapów przyszły pracownik zapraszany jest na kolejny, ostatni już poziom zwany Assessment Center ( AC).

Jest to metoda selekcji, która pozwala pracownikowi udowodnić, że jego kandydatura na dane stanowisko nie jest przypadkowa. Dla pracodawcy to nie tylko kolejny etap rekrutacji, ale przed wszystkim możliwość sprawdzenia w kompleksowy sposób cech oraz kompetencji przyszłego pracownika. W naszej firmie wszelkie zadania są tak zbudowane, aby w jak najlepszy sposób odzwierciedlały codzienne obowiązki w pracy, za pomocą tej metody możliwa jest więc obserwacja i analiza zachowania kandydatów na określonym stanowisku.

Etapy assessment center

Tak jak cały proces rekrutacji i selekcji pracowników również i ta metoda składa się z kilku etapów, które sprawdzają odmienne cechy osobowości oraz kompetencje odpowiednie na dane stanowisko pracy. Firmy doradztwa personalnego korzystają z podobnych metod - wiele zadań, o których realizację zostanie poproszony kandydat jest dość uniwersalna – podczas gdy tym, co wyróżnia agencję rekrutacji Tallent Select jest autorskie opracowanie narzędzi rekrutacyjnych indywidualnie pod stanowisko na które prowadzona jest rekrutacja. Co więcej nasze usługi rekrutacyjne charakteryzują się tym, że interpretacji wyników zawsze dokonuje psycholog o co najmniej kilkuletnim doświadczeniu w zakresie rekrutacji i selekcji, projektowaniu oraz wykorzystaniu narzędzi rekrutacyjnych. Na tym etapie usług doradztwa personalnego taka osoba będzie mogła zmierzyć się zarówno z zadaniami indywidualnymi jak i grupowymi. Tak więc możliwość wykazania się kandydata w licznych sytuacjach oraz ujawnienia jego cech i umiejętności jest tutaj ogromna. Dla pracodawcy stanowi dodatkowe potwierdzenie, że dana osoba na pewno podoła powierzonym obowiązkom.

Najczęściej spotykaną techniką jest wywiad stymulowany, ćwiczenia „in basket” oraz ćwiczenia grupowe. Podczas pierwszej metody kandydat ma za zadanie odegrać określoną rolę. Proszona będzie o odegranie scenek, które w życiu zawodowym mogą sprawiać trudności. Dzięki takiemu ćwiczeniu agencja rekrutacji, a w szczególności jej psycholog, będzie w stanie ocenić kandydata pod kątem możliwości radzenia sobie ze stresem lub po prostu ocenić jego sposoby rozwiązywania ciężkich sytuacji interpersonalnych.

Kolejna grupa ćwiczeń „ in basket” polegają na uporządkowaniu kilkunastu pisemnych spraw w ograniczonym czasie. Może to być uporządkowanie próśb, skarg, zleceń czy poukładanie w szybki sposób zwykłych zawodowych dokumentów. To zadanie ma na celu sprawdzenie zdolności organizacyjnych, zarządzania czasem oraz umiejętności ustalania priorytetów przez kandydata na przyszłego pracownika.

Z kolei ćwiczenia grupowe są odzwierciedleniem przyszłych warunków pracy, a przydzielone role odzwierciedlają te, które pracownik będzie pełnić na danym stanowisku. Ten etap w firmie Doradztwa Personalnego Talent Select jest projektowany przez doświadczonego psychologa i trenera kompetencji miękkich, jest to o tyle ważne, że zadania muszą być zbieżne z przyszłymi obowiązkami. Dzięki tej metodzie w łatwy i widoczny sposób można sprawdzić, jak osoba radzi sobie w kontaktach interpersonalnych, jej zdolności zarzadzania ludźmi, sztukę negocjacji lub czy dobrze czuje się w powierzonej roli.

Assessment Centre

Podczas assessment center kandydat może spotkać się również z wywiadem biograficzny lub behawioralnym. Ten pierwszy to nic innego jak sprawdzenie umiejętności technicznych czy doświadczenia zawodowego - czyli jest to potwierdzenie informacji, które uzyskaliśmy od pracownika w jego CV. Drugi natomiast pełni funkcję sprawdzenia umiejętności personalnych i jest prowadzony pod kątem potrzebnych umiejętności indywidualnych i społecznych na dane stanowisko - tutaj już możemy zobaczyć, w jakim stopniu dana osoba pod względem osobowościowym będzie spełniała kryteria potrzebne na stanowisko, na które aplikuje. Wywiad jest jednym z kluczowych w naszej agencji doradztwa personalnego. Zwiększa szansę zatrudnienia urodzonego handlowca lub menadżera. Jego pominięcie prowadziłoby do zatrudnienia osoby niedopasowanej osobowościowo do danego stanowiska pracy.

Firma doradztwa personalnego może podczas rekrutacji poprosić kandydata o stworzenie prezentacji na dany temat. Od prowadzącego doradcy personalnego otrzymuje konkretne informacje takie jak opis firmy i problemu. Jego zadaniem jest odniesienie się do problemu i wyrażenie swojej opinii na temat oraz przekonanie innych do własnych myśli. Jeśli stanowisko wymaga znajomości języka obcego, prezentacja odbywa się w tym języku. Sprawdzane są tutaj takie predyspozycje jak szybkość działania, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności komunikacyjne.

Fact-fanding to ćwiczenie dość rzadko stosowane w innych doradztwach personalnych, natomiast w naszej firmie dość często spotykane, stąd warto o nim wspomnieć. Po odbyciu ćwiczeń grupowych czy indywidulanych, przyszły pracownik ma już ogólne pojęcie o osobach, firmie i możliwych komplikacjach. Na ich podstawie proszony jest o zdiagnozowanie przyczyn problemów, zaplanowanie ich rozwiązania oraz ostateczne podjęcie decyzji. To zadanie ma na celu ocenienie kreatywności, orientacji biznesowej czy myślenia analitycznego naszego kandydata.

Zalety metody Assessment Center

Główną zaletą tej metody jest, tak jak już wcześniej wspomniałam, jej kompleksowość. Przyszły pracownik ma szansę wykazać się tym, na co nie było miejsca w CV czyli cechy i kompetencje, które ułatwią pracę na danym stanowisku. Agencja doradztwa personalnego Talent Select tworzy bardzo dokładny raport. Zawarte są w nim nie tylko informacje na temat cech i zdolności pracownika, ale również propozycje rozwoju, tak by w jak najlepszy sposób mógł wykonywać swoją pracę. Jako, że podczas tej metody obserwujemy przede wszystkim faktyczne zachowanie pracownika, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po jej przeprowadzeniu, nie będzie wątpliwości, że jest to właściwa osoba na właściwym stanowisku. Owszem, jest to metoda czasochłonna dla specjalisty od rekrutacji oraz wymaga inwestycji, ale jeśli chcemy, aby nasza firma zyskała naprawdę dobrego pracownika, jest to najlepszy sposób selekcji kandydatów i wyboru tego najlepszego z pośród dostępnych kandydatów. Dla pracodawcy to również świetny sposób, aby pokazać pracownikom oraz innym firmom, że jest się odpowiedzialnym pracodawcą, który inwestuje w swój zespół, w którym widzi tylko najlepszych.

Dzięki Assessment Center możemy także stworzyć swego rodzaju rezerwowy zespół- czyli osoby, które nie dostały się na dane stanowisko, ale są na tyle dobrymi kandydatami by pamiętać o nich w przyszłości, podczas rekrutacji na inne stanowiska. Dzięki temu w późniejszym czasie będziemy mogli zaoszczędzić czas i pieniądze na kolejne rekrutacje.

Jako że dzięki tej metodzie będziemy znali mocne i słabe strony naszego pracownika, będziemy mogli podnieść jego kwalifikacje za pomocą szkoleń i dać możliwość rozwoju, co również przyniesie wymierne korzyści naszej firmie.

Metoda Assessment Center daje pracodawcy możliwości nie tylko raz jeszcze sprawdzenia doświadczenia kandydata, ale przede wszystkim poznania jego unikatowych cech. Zachęcam więc do sięgania po tę metodę, jeśli chcemy zyskać pewność, że zatrudniamy naprawdę dobrego specjalistę, handlowca lub menadżera. Co ważne dzięki tej technice możemy stworzyć zgrany i wspierający się zespół ludzi. Dzięki czemu obowiązki, wykonywane przez naszych pracowników, będą realizowane na pewno w rzetelny sposób, a atmosfera panująca w firmie będzie sprzyjała rozwojowi nie tylko pracowników, ale i firmy. Nie ma przecież nic ważniejszego w pracy, niż to, by lubić to, co się robi oraz aby obie strony kontraktu były z siebie nawzajem zadowolone.

GWARANCJA

Każdy rekrutowany przez nas kandydat objęty jest 2 miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia w ciągu 60 dni kalendarzowych od podjęcia pracy przez przedstawionego kandydata, że po względem kwalifikacji nie odpowiada on wymaganiom firma zobowiązuje się przedstawienia innych odpowiednich kandydatów.