Odkryj bezpośrednie sposoby rekrutacji pracowników

Nasza specjalizacja to:

  firmy headhunterskie
 1. 1. Rekrutacja i selekcja pracowników, w szczególności
  •     >  rekrutacja handlowców, przedstawicieli, sprzedawców
  •     >  rekrutacja menadżerów
  •     >  rekrutacja specjalistów
 2. 2. Doradztwo personalne
 3. 3. Outsourcing procesu rekrutacji
 4. 4. Outsourcing sił sprzedaży
 5. 5. Leasing pracowników

Zatrudnij tak, abyś nie musiał zwalniać !

Jak znaleźć idealnego pracownika? Pytanie pojawiające się w myślach każdego pracodawcy. A ponieważ nie jest to łatwe zadanie, firmy headhunterskie ruszają na pomoc pracodawcom, którzy w ogromnej grupie osób zainteresowanych, próbują znaleźć tą jedyną, która spełni ich oczekiwania.

head hunter

Czym zatem jest rekrutacja? Gdy organizacja potrzebuje nowego pracownika, musi najpierw zachęcić grupę kandydatów, a następnie, przy pomocy odpowiednich metod, wybrać spośród nich tego, który najlepiej sprawdzi się na danym stanowisku.

Prawie wszystkie firmy rekrutacyjne kuszą potencjalnych pracowników swoimi ofertami na stronach internetowych. Jest to najszybsza droga do zainteresowania osób szukających pracy, lub myślących o zmianie stanowiska. Można spotkać się z ogłoszeniami także w innych mediach, albo zostać „upolowanym” przez firmy headhunterskie, zajmujące się wyszukiwaniem kandydatów aktywnych zawodowo.

Firmy headhunterskie posiadają banki danych o kandydatach z wcześniejszych rekrutacji. Składając swoje CV w ręce rekrutera trzeba się liczyć z tym, że będzie ono wielokrotnie brane pod uwagę, przy kolejnych rekrutacjach na podobne stanowiska.

Gdy przyciągnie się już odpowiednią liczbę kandydatów, można rozpocząć etap selekcji. Firmy rekrutacyjne opierają się na metodzie szybkiego wykluczenia osób niespełniających kryteriów zatrudnienia. Wysoki poziom bezrobocia powoduje, że większość ofert pracy jest zasypywana aplikacjami kandydatów, którzy nie spełniają wymagań pracodawcy, a mimo to pragną zdobyć proponowane stanowisko.

Etap selekcji rozpoczyna się od analizy informacji zawartych w CV. Kluczową rolę odgrywa wykształcenie oraz doświadczenie zdobyte na podobnych stanowiskach. Szczególną uwagę zwraca się na tzw. „luki w życiorysie”, czyli okresy bez zatrudnienia, które nasuwają pewne wnioski na temat kandydata. Firmy headhunterskie zatrudniają specjalistów, którzy na podstawie przebiegu kariery zawodowej określają profil pracownika i oceniają, czy powinno się go wprowadzić do dalszych etapów rekrutacji.

Po analizie życiorysów, firmy rekrutacyjne zapraszają wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne. Stwarzają tym samym możliwość lepszego poznania potencjalnego pracownika oraz weryfikacji informacji zawartych w jego CV. Wrażenie wywołane przez kandydata umożliwia wyrobienie sobie opinii o tym, jak sprawdziłby się na danym stanowisku.

Firmy headhunterskie często posługują się testami psychologicznymi. Umożliwiają one stworzenie profilu pracownika, opis jego osobowości, ocenę stopnia asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Firmy headhunterskie wykorzystują także testy projekcyjne, ujawniające postawy, emocje i motywację do określonych zachowań kandydata. Dzięki tym praktykom można oszacować jak kandydat poradzi sobie w nowych warunkach pracy oraz czy jest dopasowany osobowościowo do rodzaju pełnionych obowiązków.

firmy headhunterskie

Najskuteczniejszym sposobem znalezienia właściwego pracownika jest metoda selekcji grupowej, tzw. Assessment Center. Aby posłużyć się tą metodą, firmy headhunterskie określają, jakie umiejętności będą potrzebne na danym stanowisku i organizują spotkania, na których kandydaci poddawani są próbom i muszą poradzić sobie z różnymi zadaniami. Ma to postać gier stymulacyjnych, podczas których kandydaci muszą rozwiązywać problemy, radzić sobie w nowych sytuacjach i przyjąć odpowiednią rolę w grupie. W tym czasie asesorzy obserwują pracę kandydatów i na tej podstawie oceniają ich zdolności, postawy, mocne i słabe strony.

Rozwój technologii powoduje coraz częstsze stosowanie e-rekrutacji, podczas której rozmowa z kandydatem odbywa się on-line. Metoda ta redukuje koszty oraz nie wymaga wielkich nakładów czasu.

Wybór metody selekcji kandydatów ma ogromne znaczenie dla pracodawcy. Mimo, że żadna metoda nie daje stuprocentowej gwarancji na sukces pracownika, zastosowanie tej właściwej zwiększa prawdopodobieństwo dobrego wyboru. Dlatego warto korzystać z wiedzy i doświadczenia, jakie posiadają firmy headhunterskie i rekrutacyjne, ponieważ znalezienie idealnego pracownika jest wielkim sukcesem pracodawcy.

Talent Select - Headhunter
tel. +48 32 445 05 88
faks +48 32 445 05 90
kom. +48 508 138 508

Wyślij zapytanie:

firmy headhunterskie